Taxe

Taxele aferente anului 2020.

a.taxa de inscriere in colegiu si sustinerea examenului de primire in profesie este 300 lei,

b.taxa sustinere examen de definitivat este 300 lei,

c.taxa de reexaminare 150 lei,

d.taxa de inscriere in colegiu pentru consilierii juridici care indeplinesc conditiile de c.j.definitiv 2000 lei,dar nu mai putin de 180 lei/an calculata de la data de la care profeseaza,

e.taxa pentru c.j.reanscrisi ca urmare a excluderii sau retragerii din asociatie 1000 lei,la care se adauga 15 lei pentru fiecare luna de la data retragerii/excluderii pana la data reanscrierii,

f.taxa sustinere examen definitivat alta decat cea prevazuta la litera b este 400 lei,

g.sunt scutiti de plata cotizatiei consilierii juridici suspendati pentru ingrijirea copilului pana la 2 ani,

h.taxa pentru consilierii juridici suspendati este 120 lei/an,

i.cotizatia anuala 180 lei.