Procedura de inscriere

 II. Procedura de înscriere

Acte necesare pt înscrierea în CCJ Satu Mare

 1. Cerere de inscriere tip (Descarca)
 2. Actul de studii legalizat
 3. Copie Carte de identitate
 4. Copie Certificat de nastere
 5. Copie Certificat de casatorie
 6. Certificat de Cazier judiciar
 7. Adeverinta de la medicul de familie din care sa rezulte ca este apt pentru profesia de consilier juridic
 8. Copie Contract de munca
 9. O poza tip carte de identitate si una de marime 30/40 mm transmisa pe e-mailul asociatiei
 10. Dosar plic
 11. Taxa de 300 de lei care se achita la sediul Asociatiei conform regulamentului
 12. Cotizatia aferenta anului in curs

Examenul se va desfășura conform regulamentului CCJ Satu Mare și a tematicii primirii in profesie stabilite .

III. PROCEDURA DE SUSTINERE A EXAMENULUI DE PRIMIRE IN PROFESIE

Regulament privind organizarea examenului de primire in profesia de consilier juridic si a modului de examinare a candidatilor

1. Pentru primirea in profesia de consilier juridic se va organiza examen dupa cum urmeaza :

a.- proba scrisa  cu intrebari tip grila,din bibliografia aprobata.

b. – intocmirea si sustinerea unui referat de minim 3 pag.,din bibliografia aprobata.

2. Testul grila va contine un numar de 30 de intrebari cu 30 de raspunsuri corecte.Pentru fiecare raspuns corect, candidatul va primi 0,2 puncte.

Timpul pentru completarea grilei este de 90 de minute. Notarea raspunsurilor de catre candidati se va face cu pix sau stilou de culoare albastra.

Referatul se va depune la sediul A.C.C.J Satu Mare pana la data organizarii examenului in cel putin un exemplar scris la calculator.

Referatul se va puncta cu maxim 2 puncte.

Dupa sustinerea examenului in scris, candidatul isi va sustine oral referatul,la data fixata de catre Comisia de examinare.

Comisia va putea acorda maxim 2  puncte pentru sustinerea referatului.Punctajul minim care trebuie obtinut  pentru promovarea examenului  de primire in profesia de Consilier juridic este minim 7(sapte).

Contestatiile impotriva punctajului acordat se vor depune in termen de 5 zile de la data afisarii rezultatelor examenului in scris la sediul asociatiei.

Candidatii vor avea asupra lor Carte de identitate sau alt act din care sa rezulte cu certitudine identitatea .

Notarea referatului si a sustinerii acestuia se va face prin calcularea mediei aritmetice a punctajului acordat de fiecare din membrii Comisiei.

Candidatului  declarat admis i se va elibera legitimatie de c.j.stagiar si decizie de primire in asociatie .

In cazul in care un candidat este respins,taxa pentru sustinerea unui nou  examen va fi de 150 lei.