Procedura de încetare

Încetarea calităţii de consilier juridic are loc în următoarele situaţii:

  1. Prin renunţare scrisă la calitatea de consilier juridic
  2. Prin deces
  3. Prin luarea măsurii de excludere din profesie a consilierului juridic