Despre ACCJ Satu Mare

DESPRE ACCJ SM

I.      Asociatia ,,Colegiul Consilierilor Juridici’’  Satu Mare,cu sediul in Satu Mare str.Ioan Slavici nr.13, s-a infiintat in luna februarie 2004 la initiative a 136 consilieri juridici din judetul Satu Mare si a fost autorizata sa functioneze prin Incheierea nr.6/06.02/2004, pronuntata in Dosar nr. 6/PJ/2004 de Judecatoria Satu Mare si a fost inregistrata in Registrul P.J. sub nr.6/2004, avand CIF nr.16150969/18.02.2004,este persona juridica de interes public cu patrimoniu propriu, buget de venituri si cheltuieli,organe de conducere si cu scop nelucrativ si nepatrimonial.

La 30.06.2018 in asociatie erau inscrisi un numar de 443 consilieri juridici.

Asociatia ,,Colegiul Consilierilor Juridici’’  Satu Mare,este membra a Ordinului Consilierilor Juridici din Romania,cu sediul in loc.Bucuresti,sec.4 ,str.Poenaru Bordea nr.18,autorizata sa functioneze prin Sentinta civila nr.14/04.06.2004,pronuntata de Tribunalul Bucuresti in dosar nr.12/PJ/2004,inregistrata in Registrul Asociatiilor si Fundatiilor de la Tribunalul mun.Bucuresti sub nr.6/2004,avand numar de inregistrare in Registrul National al Federatiilor 2357/D/2004 si Cod fiscal nr.16734240.

Activitatea asociatiei se desfasoara in conformitate cu Statutul propriu de organizare si functionare si Statutul de organizare si functionare a OCJR, avand la baza dispozitiile legii nr. 514/2003 privind organizarea si exercitarea profesiei de consilier juridic,OUGR nr.26/2000 privind asociatiile si fundatiile si Constitutia Romaniei art.9,40,41 si 45

Organele de conducere si control:

Consiliul colegiului:

-Ghere Ioan- Decan

-Soponos Gheorghe Cristian- Prodecan

-Cadar Daniel Claudiu- Secretar general

-Simutiu Emanuela Florica- Trezorier

-Maries Gheorghe- Membru

-Valcu Mihaita- Membru

-Scurtu Mircea- Membru

-Balogh Istvan Janos- Membru

-Gurzau Viorel Gheorghe- Membru

Comisia de cenzori:

-Petrean Eugen Teodor- Expert contabil autorizat

-Crisan Marcel- Membru

-Papp Bodea Stefania Maria- Membra

Comisia de disciplina:

-Vancea Veronica- Presedinte

-Grecu Margareta Ileana- Membra

-Ardelean Dorel Ioan- Membru

-Burulea Dan Nicolae- Membru

-Dula Zsolt- Membru

Comisia metodologica:

-Cimpianu Bujor Radu- Membru

-Campian Raluca Ioana- Membra

-Ggere Grigore- Membru

-Gatina Raluca Sanda- Membru