Despre ACCJ Satu Mare

DESPRE ACCJ SM

I.      Asociatia ,,Colegiul Consilierilor Juridici’’  Satu Mare,cu sediul in Satu Mare str.Ioan Slavici nr.13, s-a infiintat in luna februarie 2004 la initiative a 136 consilieri juridici din judetul Satu Mare, a fost autorizata sa functioneze prin Incheierea nr.6/06.02/2004, pronuntata in Dosar nr. 6/PJ/2004 de Judecatoria Satu Mare fiind inregistrata in Registrul P.J. sub nr.6/2004, avand CIF nr.16150969/18.02.2004,este persona juridica de interes public cu patrimoniu propriu, buget de venituri si cheltuieli,organe de conducere si  scop nelucrativ si nepatrimonial.

La  31.12.2023 in asociatie erau inscrisi un numar de 365 consilieri juridici.

Asociatia ,,Colegiul Consilierilor Juridici’’  Satu Mare,este membra a Ordinului Consilierilor Juridici din Romania,cu sediul in loc.Bucuresti,sec.4 ,str.Poenaru Bordea nr.18,autorizat sa functioneze prin Sentinta civila nr.14/04.06.2004,pronuntata de Tribunalul Bucuresti in dosar nr.12/PJ/2004,inregistrata in Registrul Asociatiilor si Fundatiilor de la Tribunalul mun.Bucuresti sub nr.6/2004,avand numar de inregistrare in Registrul National al Federatiilor 2357/D/2004 si Cod fiscal nr.16734240.

Activitatea asociatiei se desfasoara in conformitate cu Statutul propriu de organizare si functionare si Statutul de organizare si functionare a OCJR, avand la baza dispozitiile legii nr. 514/2003 privind organizarea si exercitarea profesiei de consilier juridic,OUGR nr.26/2000 privind asociatiile si fundatiile si Constitutia Romaniei art.9,40,41 si 45

Organele de conducere si control:

Consiliul colegiului:

-Ghere Ioan- Decan

-Soponos Gheorghe Cristian- Prodecan

-Preda Tarnoveanu Gabriel Stelian- Secretar general

-Papp Bodea Stefania- Trezorier

-Maries Gheorghe- Membru

-Bercea Vasile- Membru

-Pintea Mihai- Membru

Comisia de cenzori:

-Petrean Eugen Teodor- Expert contabil autorizat

-Draghici Georgiana Claudia- Membra

-Macican Elena Simona- Membra

-Radu Crina- Supleant

-Crisan Marcel- Supleant

Comisia de disciplina:

-Ghere Grigore- Membru

-Bejerea Vasile- Membru

-Tautu Ioan Claudiu- Membru

-Mocan Herbel Claudia Ioana- Supleant

Comisia metodologica:

-Balog Istvan Janos- Membru

-Pintea Mihai Nelu- Membru

-Soponos Gheorghe Cristian- Membru