Procedura examen definitivat

IV. Acte necesare pentru efectuarea stagiului

-angajamentul  indrumatorului de stagiu

-recomandare data de un consilier juridic definitiv

-contract de munca

Procedura de sustinere a examenului de definitivat

Acte necesare

  1. Adeverinta din care sa rezulte vechimea in functia de consilier juridic sau alt act in acest sens
  2. Rapoarte privind activitatea desfasurta pe perioada stagiului intocmite de indrumatorul de stagiu si de un consilier juridic definitiv
  3. 10 referate de minim 3 pagini intocmite din tematica aprobata
  4. O lucrare de minim 10 pagini intocmita din tematica si care va fi sustinuta oral
  5. Poza de marimea de 30/40 mm transmisa pe e-mail
  6. Taxa de examinare de  300 lei
  1. Regulament privind organizarea examenului de definitivat in profesia de Consilier juridic si a modului de examinare a candidatilor

1. Pentru inscrierea la examenul de definitivat, consilierul juridic, va depune o cerere la secretariatul ACCJ Satu Mare  la care se va atasa urmatoarele:

a. – raportul intocmit de indrumatorul de stagiu,

b. – raportul intocmit de un consilier juridic definitiv,

c. – referatele intocmite in perioada stagiului,(minim 10)

d.-un referat de minim 10 pagini  din tematica aprobata si care va fi sustinut oral.

e. -taxa de 300 lei,

2/  Examenul va consta din:

a Test grila care va contine un numar de 25 de intrebari cu 25 raspunsuri corecte.      Fiecare raspuns corect, va fi punctat cu 0,2 puncte

Timpul pentru completarea grilei este de 90 de minute.

b.- Depunerea si sustinerea referatului de minim 10 pagini si care va fi punctat cu maxim 3 puncte

c.-Pentru fiecare referat intocmit in perioada stagiului se vor acorda maxim 0.2 puncte

3.-Punctajul/nota minima obtinuta  pentru promovarea examenului de definitivat este 7(sapte).

4.-Membrii comisiei de examinare au dreptul sa puna intrebari candidatului din tematica avuta in vedere la intocmirea referatelor,iar raspunsurile vor influenta punctajul obtinut la proba orala.

5.-Comisia de examinare va fi formata din 5 membrii  desemnati de Consiliu si functioneaza legal in prezenta a cel putin 3 membrii.

6.- In cazul in care un candidat va fi respins,taxa pentru sustinerea unui nou examen va fi de 150 lei.

7.-Canditatului admis la examen i se va elibera legitimatie de C.j. definitiv .

Examenul se va desfășura conform regulamentului CCJ Satu Mare și a tematicii stabilite .