Despre ACCJ Satu Mare

   A.C.C.J.  Satu Mare s-a infiintat in luna februarie 2004 la initiativa Consilierilor Juridici din judetul Satu Mare.
La inceput s-au inscris in Asociatie un numar de 150 Consilieri juridici membrii fondatori , iar in prezent sunt inscrisi un numar de 453 membrii.

De la infiintare Asociatia si-a desfasurat activitatea conform Statutului :

  • organizand anual  doua  examene de primire si definitivat in profesia de Consilier Juridic.
  • a organizat anual Adunarea Generala Ordinara si de cate ori s-a impus ,Adunare Generala Extraordinara.
  • periodic au fost organizate sedinte de Comitet.

        Inscrierea in profesia de consilier juridic se face in mod individual, pe baza unei cereri adresate Colegiului Consilierilor Juridici Giurgiu, care va fi insotita de acte care sa ateste indeplinirea conditiilor prevazute de art. 8, 9 si 10 din Legea nr. 514/2003, respectiv: copii dupa actul de identitate, actul de stare civila, certificatul medical, doua fotografii color tip buletin pentru legitimatia de consilier juridic si declaratia pe proprie raspundere ca indeplineste conditiile legale pentru dobandirea si exercitarea profesiei de consilier juridic si ca nu este inscris in alt colegiu sau asociatie profesionala a consilierilor juridici.

        Reprezentantii Asociatiei au participat la activitatile organizate de  O.C.J.R. fosta U.C.C.J.R. In cursul anului 2011 in perioada 1-3 iulie, la Satu Mare s-a organizat Consiliul U.C.C.J.R.

        Am organizat in colaborare cu SC TREI RUS SRL cursuri de FORMATORI, iar cu Centrul de Mediere Craiova  cursuri de MEDIATORI.

        A.C.C.J. Satu Mare are un angajat in persoana d-nei Cadar Eugenia si un cenzor extern autorizat in persoana d-lui Petran Eugen economist,expert contabil si consultant fiscal.

        Programul de lucru este zilnic de luni-vineri intre orele 8-12.